Họ và Tên :Nguyễn Đức Duyên
Tuổi :34
Sdt và facebook :0936.259.789
ID game :kubill0712
1: Là thành viên của Mu : MU Hà Nội, MU FPT v.v....
2: Có kinh nghiệm chơi Mu : 8 năm từ thời MU Hàn...