Tự nặn mụn sai phương pháp với thể gây ra các hậu quả hiểm nguy cho da bạn.
Da tại vùng mũi rất mỏng nên giả dụ bạn gây thương tổn cho da bằng các phương tiện nặn mụn không đảm bảo kê sinh thì sẽ...