Việt Nam đang tăng trưởng vượt bậc mẽ trong những năm gần đây. Số lượng các công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại càng ngày càng lớn. Các vụ trộm cắp tài sản, mất trật tự an ninh, an toàn phòng cháy...