Tên: Lê Văn Huy
Tuổi: 19
SDT: 01225850132
Oneblit
Từng là tv của MUSG. hiện giờ thành viên của Mubaoviet Sv hiện tại hùnh bá