Lưu ý :

Sử dụng nhân vật phụ nhận giftcode loại 1 : Giftcode 10k - Giftcode 50k - Giftcode 100k
Khi nhận giftcode tuyệt đối ko có đồ gì để trên người nhân vật nhận

Ko giới hạn số lượng thẻ...