Cách tăng điểm MG

Mình thấy mỗi cách tăng đều có ưu điểm của nó:
+Sức mạnh:lực đánh (damage) cao
+Nhanh nhẹn: phòng thủ (defense) , khả năng tránh đòn (rate) tốt và tốc độ ra đòn (speed) nhanh...