Mốc Nạp Yêu cầu

1,8 triệu vnd - bộ đồ 5 socket + 13 khuôn 1
Còn nguyên gcoin + gcoin km trong tài khoản

2,3 triệu vnd - bộ đồ 5 socket + 13 khuôn 2
Còn nguyên gcoin + gcoin km trong tài khoản

2,8 triệu vnd - bộ đồ 5 socket + 13 khuôn 3
Còn nguyên gcoin + gcoin km trong tài khoản

3,8 triệu vnd - bộ đồ 5 socket + 13 khuôn 4
Còn nguyên gcoin + gcoin km trong tài khoản

5,3 triệu vnd - bộ đồ 5 socket + 13 khuôn 5
Còn nguyên gcoin + gcoin km trong tài khoản

Lưu ý:

- Mốc nạp này là mốc nạp của top phú hộ trao luôn
-Đã nhận mốc này - là không được nhận đồ đua top phú hộ nữa
- Đồ nhận là đồ socket chủng tộc. Quỷ vương - Hoàng long - Anh Vũ - Bóng Ma -Đế Vương- Chiêm Tinh
- BQT ko cài người chơi game, ai cũng chơi game mu mình biết bọn mình như nào rồi.
- Còn muốn kiến nghị thắc mắc thì inbox facebook

View more latest threads same category: