TOP 50 lúc 0h00 03/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 BrownEyes 0 157 400 First Master Hùng Bá
2 AceSky 0 155 400 Dimension Master Hùng Bá
3 ThangNT 0 152 400 Grand Master Hùng Bá
4 GameMater 0 152 400 Lord Emperor Hùng Bá
5 ChuaTroi 0 151 400 Hight Elf Hùng Bá

View more latest threads same category: