Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt

Do mất danh sách BQT sẽ cộng tay nhé anh em

Top DV Nhân vật Điểm Danh Vọng Top Nạp thẻ Gcoin
1 8983 210554 6 300.000
2 Nami 205190 Không nạp thẻ Không nạp thẻ
3 GameMater 182928 Không nạp thẻ Không nạp thẻ
4 OverLord 177302 3 450.000
5 TTNMin 168255 10 160.000
6 MeoBog 166792 Không nạp thẻ đủ 150k Không nạp thẻ đủ 150k
7 ChuaTroi 153986 Không nạp thẻ Không nạp thẻ
8 NhanVat 146760 Không nạp thẻ Không nạp thẻ
9 DLVip 142817 - Hùng Bá

#
Nhân Vật Gcoin nạp
1 AceSky 1.800.000
2 VIRGINIA 610.000
3 OverLord 450.000
4 Stone 400.000
5 Kris 350.000
6 8983 300.000
7 Meo2Bi 300.000
8 Avalon 285.000
9 DwHepo 250.000
10 TTNMin 160.000
11 DauTo 160.000


Top Danh sách :
1 : 8983: Top tổng 1 + 6 = 7
2. OverLord : Top tổng 4 + 3 = 7
3. TTNMin : Top tổng 5 + 10 = 15

View more latest threads same category: