TOP 50 lúc 0h00 06/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 NgocAnh 0 63 400 Lord Emperor Xưng Bá
2 Lord 0 61 281 Blade Master Xưng Bá
3 LQC88 0 60 400 Hight Elf Xưng Bá

View more latest threads same category: