TOP 50 lúc 0h00 09/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 XeKooo 0 151 400 First Master Xưng Bá
2 TanThu 0 150 400 Blade Master Xưng Bá
3 Bu0ngAK 0 149 400 First Master Xưng Bá
4 Dragon 0 147 400 Blade Master Xưng Bá
5 LQC88 0 144 400 Hight Elf Xưng Bá

View more latest threads same category: