TOP 50 lúc 0h00 30/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 LoveMax 0 72 400 Grand Master Hùng Bá
2 zMrBemz 0 72 400 Lord Emperor Hùng Bá
3 ClearGirl 0 70 400 Hight Elf Hùng Bá

View more latest threads same category: