TOP 50 lúc 0h00 10/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TheShy 0 73 377 Magic Gladiator Hùng Bá
2 ChuThai 0 72 400 Blade Master Hùng Bá
3 banaVIC 0 72 400 Duel Master Hùng Bá

View more latest threads same category: