TOP 50 lúc 0h00 13/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 LtBuon 0 152 400 Grand Master Hùng Bá
2 TreTrau 0 151 400 Grand Master Hùng Bá
3 BatSocBoLo 0 147 400 Grand Master Hùng Bá
4 ChuThai 0 142 382 Blade Master Hùng Bá
5 KiNiem 0 139 400 Grand Master Hùng Bá

View more latest threads same category: