- hình ảnh của tôi về đêm

và những hình ảnh từ ngày open game đến giờ

sau CTC anh em chúng tôi sẽ chia sẻ về kỉ niệm guil HuynhDe

những người anh em đã cùng tôi phiêu bạt , sáng đi làm chiều lên ol lại gặp những người anh em như thế , những người anh em 2 miền bắc nam nhưng rất đoàn kết 41991740_2259072607654932_4327153866815569920_n.jpg42101596_1143084789177088_1837670043278639104_n.jpg42285028_245016386363365_2401175146992762880_n.jpg42309002_542215232900624_1002884016191307776_n.jpg42345058_245808132795705_4604872903215808512_n.jpg

View more latest threads same category: