TOP 50 lúc 0h00 10/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 elkun225 0 60 400 Grand Master Hùng Bá
2 kennn 0 60 317 Rage Fighter Hùng Bá
3 THTTTT 0 59 226 Muse Elf Hùng Bá

View more latest threads same category: