Fix lại point do sự cố: chưa xóa điểm khi lên level bên sub 2
Dẫn tới sv vẫn được + point khi lên level
Làm cho điểm + dồn tới 1 số khổng lồ
Vì vậy BQT đã fix lại, anh em lấy lại điểm chuẩn bằng cách lên website sử dụng Reset đua top
BQT mu xin kính báo!

Nếu không fix điểm point sẽ + dồn dẫn tới sv sập trong vài hôm

Chi tiết tại: http://forum.mubaoviet.net/showthread.php?t=1340

View more latest threads same category: