OP 50 lúc 0h00 17/12/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 VKhaiDSS 0 51 400 300 Lord Emperor 16/12 22:50:52
2 Hercules 0 51 367 1 DarkLord 16/12 23:40:23
3 BanhXeo 0 51 6 1 Magic Gladiator 16/12 23:59:16

View more latest threads same category: