(Thời gian: 0h00 ngày 8/1 đến hết 23:59 ngày 15/1)

Sự kiện :
Đua Top Phú Hộ
1. Nội dung:
- Đây là sự kiện áp dụng cho Tài Phú: vinh danh các game thủ ủng hộ
- Đổi giới tính, đua top Reset hay đua top danh vọng không liên quan tới sự kiện
- Được phép chọn chủng tộc nhận giải


2. Yêu cầu
- Yêu cầu phải Nạp ít nhất 500.000 Gcoin mới đủ điều kiện

3. Các nhận giải :
- Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Nhận giải thưởng
- Các bạn có thể nâng cấp đồ bằng cách đập ngọc Custom
Thứ Hạng Phần Thưởng
Top 1
1 Bộ đồ 380 + 10% + 11 + Luck + 28 option
Top 2 1 Bộ đồ 380 + 10% + 9 + Luck + 28 option
Top 3
1 Bộ đồ 380 + 10% + 0 + Luck + 28 option
Top 4-7 1 Vũ khí 380 + 10% + 0 + Luck + 28 option

View more latest threads same category: