Cách đi sự kiện Rakilon events.Sau khi thấy dòng thông báo diễn ra sự kiện Rakilon Hatchery, bạn phải nhanh nhanh di chuyển đến map Rakilon để tham gia sự kiện, bạn có 5 phút, chậm là bị đóng cửa.


Địa Điểm

Map Rakilon (175-25)

Số lượng người tham gia tối đa: 10 người


Sự Kiện bao gồm 3 giai đoạn :

Giai đoạn 1 : Tiêu diệt tất cả các nhện con.

Giai đoạn 2 : Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Nhện mẹ (boss) xuất hiện

Giai đoạn 3 : Tiêu diệt Boss Nhện mẹ ( boss )

Phần Thưởng :

Item Excl & Item thần & Zen

Sau đây là hình ảnh và hướng dẫn chi tiết:

- Với mức cấp độ yêu cầu lv đủ qua map Rakilion.
- Sự kiện diễn ra chi có 2sever; sv 3, sv4 (nếu có tình thì mua vé qua các sv khác)

Cơ cấu tổ chức Bản đồ:Số 5 là vô đánh bos

Chúc các bạn choi game vui ve.

View more latest threads same category: